FÄRG MAKEUP GRANSKAT AV KEMIKALIEINSPEKTIONEN

FÄRG MAKEUP GRANSKAT AV KEMIKALIEINSPEKTIONEN

FÄRG MAKEUP GRANSKAT AV KEMIKALIEINSPEKTIONEN 

FÄRG MAKEUPs produkter blev nyligen granskade av Kemikalieinspektionen.

Att bli granskad av kemikalieinspektionen innebär att en person, organisation eller företag har blivit rapporterad till eller anmäld till den relevanta myndigheten för att man misstänker att de har brutit mot lagar, regler eller föreskrifter som rör kemikalier och deras användning. Kemikalieinspektionen genomför även slumpmässiga stickprov för att säkerställa att samtliga företag i Sverige följer rådande föreskrifter.

Kemikalieinspektionen är en myndighet i Sverige som har till uppgift att övervaka och reglera användningen av kemikalier för att skydda människors hälsa och miljön. Det är en myndighet med högt förtroende kapital och värdighet som vi anser är av extremt viktig karaktär för alla människor och miljöns bästa.

Vi är stolta över att kunna berätta att FÄRG MAKEUPs produkter klarade granskningen som utfördes av Kemikalieinspektionen och meddelades oss per e-post.

Med detta meddelande så vill vi försäkra er kunder och återförsäljare om att vi är ett seriöst företag som följer lagstiftningen som finns i de länder vi är verksamma inom samt att vi håller oss uppdaterade kring eventuella förändringar i lagar och regler. Vi gör ett löpande arbete tillsammans med våra laboratorium för att tidigt fasa ut ämnen som kan komma att regleras på sikt samt uppdatera våra produkters innehåll att vara så skonsamma mot våra kunder och miljön. FÄRG gör sedan 2022 ett långsiktigt arbete mot ett helt veganskt sortiment och är sedan alltid cruelty free och inkluderande i sitt utbud. 2023 påbörjades ett arbete med att rensa i vårt utbud för att satsa mer på de produkter ni älskar mest och 2024 stärker vi sortimentet ytterligare med efterlängtade produkter. Samtliga produkter i FÄRGs utbud granskas noga och följer samtliga föreskrifter i inte bara Sverige utan även i hela EU samt England och USA där vi växer stadigt! Vi ser fram emot att fortsätta arbetet med våra högkvalitativa produkter tillsammans med er, våra fantastiska partners och kunder.

För ytterligare frågor eller funderingar vänligen kontakta vår VD, aysha@fargmakeup.com.

  |  

More Posts